Sportovní projekty, Sportovního klubu policie Kometa Brno jsou realizovány za finanční podpory statutárního města Brna
Přehled událostí Vítejte na stránkách největšího brněnského sportovního klubu. Aktuálně
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTAV VNITRA Naši partneři KONTAKT:  SKP KOMETA BRNO Bauerova 5 Brno - Pisárky 603 00 tel.: +420 543 331 312  E mail: info@kometabrno.cz Akce  klubu
1. 4. 2021
Lyžařská Kometa obhájila titul nejlepší oddíl České republiky
Vítězem Českého poháru oddílů v lyžování 2020/2021 je opět oddíl lyžování SKP Kometa Brno. Letos to bylo velmi napínavé do konce sezóny, ale obhájili jsme. Všem díky a velká gratulace.
9. 4. 2021
Mimořádná Valná hromada V souladu se stanovami Sportovního klubu policie KOMETA BRNO z.s., proběhla mimořádná valná hromada mimo zasedání v písemné formě a s využitím technických prostředků. Důvodem je riziková epidemiologická situace a potřeba rozhodování během roku 2021. Schválené usnesení z mimořádné valné hromady najdete v rubrice Informace pro oddíly - Směrnice pro vedení oddílů.
Současné předpisy pro sportovní činnost Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví, a to bez limitu počtu společně sportujících osob. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ). Amatérští organizovaní sportovci mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 20 osob a na vnitřních sportovištích (spolkem přímo provozovaných) v maximálním počtu 10 osob. Za dodržení podmínek stanovených čl. I odst. 18 a 19 MO služby lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování). Bazény jsou pro veřejnost uzavřeny. Z hlediska organizovaného amatérského sportu platí dle mého názoru stejný režim jako pro ostatní vnitřní sportoviště. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti. (Podtržená část zůstala dle mého názoru v textu z předchozího mimořádného opatření a nedává s přihlédnutím k aktuálnímu znění nových mimořádných opatření smysl. Dle mého názoru může sportovat až 20 osob společně bez ochrany dýchacích cest, přičemž lze předpokládat povinnost testování obdobně jako v případě vnitřních sportovišť). Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro profesionální sportovce na vnitřních i venkovních sportovištích. Výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest platí pro amatérské sportovce (organizované) na vnitřních sportovištích pouze za podmínky pravidelného testování.
Ondra vítěz soutěže "PÁD ROKU". Naštěstí bez následků