KONTAKT: SKP KOMETA BRNO Bauerova 5 Brno - Pisárky 603 00 tel.: +420 543 331 312 E mail: info@kometabrno.cz
Sportovní projekty, Sportovního klubu policie Kometa Brno jsou realizovány za finanční podpory statutárního města Brna
Přehled událostí Vítejte na stránkách největšího brněnského sportovního klubu. Aktuálně
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTAV VNITRA Naši partneři
Akce  klubu
Srpnové akce oddílu turistiky.
6.5. 2020
COVID 19 - částečné uvolnění sportovní činnosti od 11.5.2020
Na základě Usnesení 453 ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách vnitřních sportovišť vč. vnitřních bazénů byly vyňaty posilovny, tělocvičny a fitness centra s tím, že budou muset být dodržena kumulativně následující pravidla: omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient, musí být tedy splněny obě podmínky, nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek, vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu musí být zachována potřebná vzdálenost mezi jednotlivými 2 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra, Režim používání WC. Je možné používat WC na sportovišti za splnění dalších stanovených podmínek, a to: zajištění zvýšených hygienických opatření v prostorách WC, nepotkává se vícero osob v prostoru WC, povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nevztahuje se na tyto prostory výjimka pro venkovní sportoviště). V platnosti zůstává provoz areálu: provoz areálu je na všech povolených sportovištích ve všední den od 7:00 do 17:00 v sobotu a neděli je provoz uzavřen.
27.5. 2020
COVID 19 - další uvolnění sportovní činnosti od 1. 6. 2020
Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 18. 05. 2020 č. 555, účinný od 1.6.2020 na sportovištích SKP Kometa 1. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 300 osob, bez roušky, lze i související vnitřní prostory sportoviště. 2. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro sportovce. 3. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 300 současně přítomných osob za dodržení dalších podmínek. 4. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 300 osob za dodržení dalších podmínek. Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť. provoz   areálu   je   na   všech   sportovištích   od   1.   6.   2020   v   běžném   režimu   to je ve všední den do 21:30 v sobotu a neděli do 16:30
27.5. 2020
Pravidla pro provoz posilovny SKP Kometa
V SOUVISLOSTI S PREVENCÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PLATÍ V POSILOVNĚ SKP KOMETA NÍŽE UVEDENÁ BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ, KTERÁ DOPLŇUJÍ STANDARDNÍ PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY PROVOZNÍ DOBA POSILOVNY SE STANOVUJE V PRACOVNÍ DNY, TJ. OD PONDĚLÍ DO PÁTKU V DOBĚ OD 7:00 HOD. DO 19:00 HOD. MAXIMÁLNÍ POČET UŽIVATELŮ POSILOVNY, KTEŘÍ SE MOHOU VE STEJNÝ OKAMŽIK V POSILOVNĚ ZDRŽOVAT JE STANOVEN NA 8 OSOB POVINNOSTI UŽIVATELE POSILOVNY: 1. Provést desinfekci rukou před zahájením cvičení (tedy u vchodu do posilovny a do jednotlivých prostor). 2. Provést před každým použitím strojů / cvičebního nářadí jeho desinfekci desinfekčními prostředky, které budou umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna ochrana cvičícího. 3. Pravidelně větrat v místnosti posilovny, popř. je-li posilovna vybavena klimatizací zajistit její provoz v režimu omezení recirkulace vzduchu. 4. V místech posilovny, kde je to technicky možné, dodržovat doporučené odstupy ve vzdálenosti 2 metry. 5. Čas strávený v šatně a sprchách omezit na nezbytné minimum. 6. Dbát zvýšené hygienické opatrnosti a obezřetnosti (využívat desinfekčních prostředků dostupných v prostorách posilovny). VSTUPEM DO POSILOVNY BEROU UŽIVATELÉ POSILOVNY UVEDENÁ BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA VĚDOMÍ A ZAVAZUJÍ SE K JEJICH DODRŽOVÁNÍ. Kontrolu dodržování povinností vykonává: správce areálu