Sportovní   klub   policie   Kometa   Brno   patří   k   největším   sportovním   klubům   v České   republice,   počtem   členů   je   největší   v   městě   Brně.   Po   svém   vzniku   v roce   1990   si   klub,   jako   občanské   sdružení,   vytkl   prioritu   především   vytvářet podmínky   pro   rozvoj   sportu,   tělovýchovy   a   turistiky   občanů   města   Brna.   Svoji činností   je   zaměřen   především   na   rozvoj   sportu   pro   mládež.   Police   v   názvu klubu    určuje,    že    vedle    běžné    sportovní    činnosti    spolupracuje    klub    i    na zvyšování    fyzické    zdatnosti    příslušníků    Policie    České    republiky,    Městské policie    Brno,    Hasičského    záchraného    systému    a    zaměstnanců    ministerstva vnitra.   Jeho   členy   jsou   jak   policisté,   strážníci   a   hasiči   a   jejich   rodinní   příslušníci tak, další obyvatelé Brna. K   dnešnímu   dni   má   Sportovní   klub   policie   Kometa   Brno   již   přes   3000   členů, kteří   provozují   svůj   oblíbený   sport   v   osmnácti   oddílech.   Ovšem   struktura   klubu je   daleko   složitější   a   rozmanitější.   V   každém   oddíle   vyvíjí   sportovní   činnost vždy několik dalších družstev, a to mnohdy velmi odlišnou. Nejsilnějším   oddílem   je   oddíl   plavání,   který   pracuje   především   s   mládeží   v základním   plavání   a   dále   zdokonalovací   plavání,   rychlostní   plavání,   dálkové plavání,   synchronizované   plavání   a   vodní   pólo.   Druhým   nejsilnějším   oddílem   je oddíl   rekreačních   sportů,   jehož   činnost   je   zaměřena   především   na   relaxaci   a rozvoj   tělesné   zdatnosti.   Zde   pracuje   několik   družstev   kopané,   nohejbalu   a volejbalu,   dále   cvičení   žen,   tenis,   cyklistika   a   kondiční   cvičení.   Dalšími   velmi početnými   oddíly   jsou   lyžování   (severské   a   alpské),   turistika,   tenis,   volejbal, sportovní a broková střelba, ASPV. Vždy   jsme   si   kladli   velmi   náročné   sportovní   úkoly.   Nejvyšší   sportovní   cíl   je výchova   reprezentantů   České   republiky.   SKP   Kometa   tento   nelehký   úkol   plní velmi   dobře.   Naši   sportovci   jsou   pravidelně   nominováni   jak   na   evropské   a světové šampionáty, tak na olympijské hry.
CHARAKTERISTIKA
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
SKP Kometa Brno - home