Sportovní klub policie Kometa Brno patří k největším sportovním klubům v České republice, počtem členů je největší v městě Brně. Po svém vzniku v roce 1990 si klub, jako občanské sdružení, vytkl prioritu především vytvářet podmínky pro rozvoj sportu, tělovýchovy a turistiky občanů města Brna. Svoji činností je zaměřen především na rozvoj sportu pro mládež. Police v názvu klubu určuje, že vedle běžné sportovní činnosti spolupracuje klub i na zvyšování fyzické zdatnosti příslušníků Policie České republiky, Městské policie Brno, Hasičského záchraného systému a zaměstnanců ministerstva vnitra. Jeho členy jsou jak policisté, strážníci a hasiči a jejich rodinní příslušníci tak, další obyvatelé Brna. K dnešnímu dni Sportovní klub policie Kometa Brno již přes 3000 členů, kteří provozují svůj oblíbený sport v osmnácti oddílech. Ovšem struktura klubu je daleko složitější a rozmanitější. V každém oddíle vyvíjí sportovní činnost vždy několik dalších družstev, a to mnohdy velmi odlišnou. Nejsilnějším oddílem je oddíl plavání, který pracuje především s mládeží v základním plavání a dále zdokonalovací plavání, rychlostní plavání, dálkové plavání, synchronizované plavání a vodní pólo. Druhým nejsilnějším oddílem je oddíl rekreačních sportů, jehož činnost je zaměřena především na relaxaci a rozvoj tělesné zdatnosti. Zde pracuje několik družstev kopané, nohejbalu a volejbalu, dále cvičení žen, tenis, cyklistika a kondiční cvičení. Dalšími velmi početnými oddíly jsou lyžování (severské a alpské), turistika, tenis, volejbal, sportovní a broková střelba, ASPV. Vždy jsme si kladli velmi náročné sportovní úkoly. Nejvyšší sportovní cíl je výchova reprezentantů České republiky. SKP Kometa tento nelehký úkol plní velmi dobře. Naši sportovci jsou pravidelně nominováni jak na evropské a světové šampionáty, tak na olympijské hry.
CHARAKTERISTIKA
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
SKP Kometa Brno - home