DOKUMENTY PRO VEDENÍ AGENDY ODDÍLŮ DOKUMENTY PRO VEDENÍ AGENDY ODDÍLŮ DOKUMENTY PRO VEDENÍ AGENDY ODDÍLŮ Vyúčtování  sportovní akce
Formulář
Žádost o zálohu na sportovni akci
Formulář
Náhrada cestovních  nákladů na sportovní akci
Formulář
Potvrzení o výplatě příjmu z příležitostné činnosti
Formulář
Formulář
Dohoda o provedení práce
Formulář
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
Hromadné vyúčtování  účastníků sportovní akce
Formulář