Směrnice o poskytování  cestovních náhrad v SKP Kometa DOKUMENTY PRO VEDENÍ AGENDY ODDÍLŮ DOKUMENTY PRO VEDENÍ AGENDY ODDÍLŮ DOKUMENTY PRO VEDENÍ AGENDY ODDÍLŮ Disciplinarní řád  SKP Kometa
Směrnice
Směrnice
Sborník ČOV k novému  Občanskému zákonu
Směrnice
Směrnice
Usnesení 7.valné hromady  SKP Kometa Hlavní úkoly na roky 2015 - 2020   SKP Kometa Stanovy 4.novela  SKP Kometa Stanovy 4.novela  SKP Kometa
Směrnice
Směrnice
Směrnice
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO