SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
DOTACE získané Sportovním klubem policie KOMETA BRNO z.s.
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti - pronájem plaveckých drah včetně nákupu vstupenek na plavecké bazény na území města Brna. Celková výše 929.700,- Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoročního provozu víceúčelového sportovního zařízení SKP KOMETA BRNO, činnosti a soutěží v plaveckých sportech, vodním pólu, bydmintonu, florbalu, kuželkách, volejbalu, tenisu a boxu. Účast na republikových a mezinárodních závodech a pořádání soutěží. Celková výše 490.000,- Kč
rok 2017
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v boxu - 42 000,- Kč Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech a synchronizovaném plavání - 1 203 000,- Kč Celková výše 1 245 000,- Kč
Neinvestiční dotace z MŠMT PROGRAM VIII. - Organizace sportu ve sportovních klubech Podpora sportovních klubů. tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchoné činnosti dětí a mládeže Celková výše 1 200 000,- Kč