SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
DOTACE získané Sportovním klubem policie KOMETA BRNO z.s.
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti - pronájem plaveckých drah včetně nákupu vstupenek na plavecké bazény na území města Brna. Celková výše 750.000,- Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoročního provozu víceúčelového sportovního zařízení SKP KOMETA BRNO, činnosti a soutěží v plaveckých sportech, vodním pólu, bydmintonu, florbalu, kuželkách, volejbalu, tenisu a boxu. Účast na republikových a mezinárodních závodech a pořádání soutěží. Celková výše 490.000,- Kč Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech a synchronizovaném plavání 1 335 000,- Kč Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v badmintonu 60 000,- Kč Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v lyžování 62 000,- Kč Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve vodním pólu 119 000,- Kč Celkem dotace na mládež 1 576 000,- Kč
rok 2019