SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
DOTACE získané Sportovním klubem policie KOMETA BRNO z.s.
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti - pronájem plaveckých drah včetně nákupu vstupenek na plavecké bazény na území města Brna. Celková výše 533.000,- Kč
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoročního provozu víceúčelového sportovního zařízení SKP KOMETA BRNO, činnosti a soutěží v plaveckých sportech, vodním pólu, bydmintonu, florbalu, kuželkách, volejbalu, tenisu a boxu. Účast na republikových a mezinárodních závodech a pořádání soutěží. Celková výše 490.000,- Kč Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v plaveckých sportech a synchronizovaném plavání 998 000,- Kč Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v badmintonu 125 000,- Kč Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v lyžování 184 000,- Kč Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve vodním pólu 119 000,- Kč Celkem dotace na mládež 1 307 000,- Kč Neinvestiční finanční podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje Celoroční činnost oddílu badbintonu a vodního póla mládeže SKP Kometa Brno. 100.000,- Neinvestiční dotace z MŠMT Můj klub - Sportovní klub policie Kometa Brno z.s. Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchoné činnosti dětí a mládeže. Celková výše 2 100 000,- Kč
rok 2020