SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KOMETA BRNO
DOTACE získané Sportovním klubem policie KOMETA BRNO z.s.
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Podpora provozu sportovišť. Podpora provozu sportovního areálu SKP Kometa Brno 130.000,- Kč
rok 2022
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Podpora sportu pro rok 2022 – Mládežnický sport Mládežnický sport SKP Kometa Brno 1.715.000,- Kč (vodní pólo, plavání, badminton, lyžování, In-lone bruslení)
Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna Podpora sportu pro rok 2022 – Pravidelná sportovní činnost dospělých Sport dospělých SKP Kometa Brno 132.000,- Kč (badminton, volejbal, tenis )
Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022 - okruh A Oprava části fasády a podesty tělocvičny a oplocení kurtů Zamítnuto z důvodu nedostatku financí